Podmínky čerpání dárkových poukazů

Úvodní ustanovení

Účelem těchto podmínek je vymezení práv a povinností při užití poukazů vystavených prodejcem Volmanova vila, z.s., se sídlem Stankovského 1200/46, 250 88 Čelákovice, IČO 17364663 (dále jen prodejce).

Zakoupením poukazu a jeho využitím se kupující a případně držitel zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Tyto podmínky mohou být ze strany prodejce upraveny, přičemž není-li stanoveno jinak, změna je účinná zveřejněním. Změna se netýká již vystavených poukazů.


Zakoupení poukazu

Poukaz vystavuje a prodává výhradně prodejce.

Poukaz je platný, pouze pokud je opatřen unikátním ověřovacím kódem.

Poukaz není možné vrátit ani jej nelze směnit za finanční hotovost.

Veškeré dotazy či jiné požadavky je možné vyřídit na emailu info@vilavolman.cz.


Použití poukazu

Poukaz se nevystavuje na jméno, je přenosný a opravňuje jeho držitele k získání dvou vstupenek na skupinovou komentovanou prohlídky Volmanovy vily.

Poukaz je nutné vždy čerpat jednorázově, jeho využití nelze dělit.

Při použití poukazu je nutné prokázat unikátní ověřovací kód. 

Termín komentované prohlídky si držitel rezervuje s předstihem. Návštěva bez předchozí rezervace není možná.

Rezervaci je možné změnit nebo zrušit nejpozději 72 hodin před plánovaným termínem. Pozdější změny nejsou možné a poukaz bez náhrady propadá.


Platnost

Platnost je uvedena na poukazu.

Po uplynutí stanoveného data poukaz bez náhrady propadá. 

Držitel je povinen se objednat včas na využití dárkového poukazu, tedy v předstihu rezervovat volný termín tak, aby poukaz čerpal v rámci jeho platnosti.


1.11. 2022